Публични сгради

VIPFASADI е основен изпълнител на фасадните решения на множество жилищни сгради